Plan 20 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

152,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 50 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

380,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 80 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

608,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 160 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

1,216,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 200 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

1,520,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 250 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

1,900,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 500 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

3,800,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Plan 1000 GB

 • 256bit- AES - Mã hóa dữ liệu
 • - Sao lưu tự động
 • - Nén dữ liệu
 • - Hỗ trợ 24/7/365

7,600,000đ
01 tháng
Đăng ký dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: